• Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character

?asto kladené otázky

Sú plastové okná Gealan priaznivé pre životné prostredie?
Áno. Materiál zo systémov GEALAN je tvrdý PVC, obsahujúci 57% chlóru (získaného z kuchynskej soli) a ropy. PVC tak šetrí obmedzené zásoby ropy. Ekologická výroba okenných profilov GEALAN je zaistená systémom ekologického manažmentu, nad ktorým je prevádzaný externý doh?ad. Zberný systém REWINDO tak ponúka nielen ekologické, ale aj ekonomicky efektívne dobré riešenie pre staré okná z PVC. Plastové profily z demontovaných okien sú 100 recyklovatelné.

Sú plastové okná Gealan hospodárne?
Áno. Už pri kúpe sú cenovo prístupné. Výborná tepelná izolácia moderných viackomorových profilov zabezpe?í zníženie vykurovacích nákladov. Plastové okná Gealan majú životnos? viac ako 50 rokov, aj bez ošetrovania sú odolné poveternostným podmienkam a udržujú si tvar. Profily z demontovaných okien sú opä? výrobnou surovinou a sú 100 zhodnotite?né. Náklady na skládkovanie ?i spa?ovanie celkom odpadávajú.

Nebude sa okolo okien zráža? voda a vytvára? plesne?
Správne vetranie je najvhodnejším riešením problému kondenzácie vodnej pary. S oknami Gealan sa "samovetranie" bytov neuskuto??uje. Aby sme sa postavili "slabinám" vzduchotesných okien, vyvinul Gealan základný vetrací systém, ktorý zaru?uje nevyhnutné základné vetranie.

Ako funguje vetrací systém GECCO (GEALAN Clima Control)?
Gecco je malá klapka s IQ. Malá klapka s ve?kým ú?inkom robí z Vašich normálnych okien okná vetracie a zais?uje pravidelný prívod ?erstvého vzduchu pre Váš osobný pocit pohody.

?o sú to eurookná?
Eurookná sú odpove?ou na h?adanie lepšieho zateplenia domov po?as energetickej krízy v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storo?ia v západnej Európe.

Prvé eurookná mali oproti dovtedajším oknám tieto charakteristické rysy:

 • eurookná mali robustnejšiu konštrukciu vyzna?ujúcu sa tvarovo stabilným okenným rámom a krídlom
 • eurookná sa za?ali osádza? izola?ným dvojsklom
 • eurookná sa vyzna?ovali celoobvodovým kovaním ktoré zjednodušovalo manipuláciu s krídlom a spolu s celoobvodovým tesnením zabezpe?ovalo lepšiu nepriedušnos?
 • požiadavkou na eurookná bola tiež dokonalá a na údržbu nenáro?ná povrchová úprava

Tomuto sa v hrubých rysoch za?alo hovori? eurookná, nech už boli z akéhoko?vek materiálu - dreva, hliníka, plastu...
Eurokná sú teda okná s robustnou konštrukciou, izola?ným dvojskolom a celoobvodovým kovaním bez oh?adu na to z akého materiálu sú vyrobené. Na Slovensku sa pojem eurokná v laickej aj ve?kej ?asti profesionálnej verejnosti pripisuje eurooknám z dreva. Pre ur?enie materiálu z ktorého sú eurookná vyrobené je vhodné použi? prídavné meno plastové okná, hliníkové ?i drevené eurookná.

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


novostavby-1
novostavby-19
novostavby-14
novostavby-28
novostavby-4
plastové dvere-37

Základné kontakty

MontPlast SK s.r.o.

SNP 34, 940 01 Nové Zámky
mobil: 0908 161 416
tel/fax: 035 / 64 20 166
všetky kontakty...
Aneko Partneri