Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character

Parapety vnútorné

Parapety E - Hammer

Parapety triedy A pod názvom HAMMER sú parapety novej generácie. Jednou z ich predností je HPVC ( hardpolyvinylchlorid ) povrchová úprava, ktorá je odolná proti vode. ?alšou zaujímavos?ou tohto parapetu je dekor zlatého dubu, ktorý svojim reliéfnym povrchom pripomína drevo. Parapet Vás zaujme hlavne svojou mohutnos?ou, a v?aka svojim vynikajúcim vlastnostiam je vhodný pre použitie do akýchko?vek vnútorných priestorov.

Výhody parapetov E - Hammer

 • povrchová HPVC vrstva je odolná proti poškriabaniu, vode, deformáciám,slne?nému žiareniu
 • k parapetu dodávame krytku dlhú 600mm
 • v?aka hrúbke vrchnej steny je parapet extrémne odolný proti deformácii a mechanickému poškodeniu
 • pripravovaná široká farebná škála

Technické parametre E - Hammer

Rozmery: 150 - 600 mm
Váha: > 10 kg/ m
Povrch: HPVC fólia
Farebnos?: biela, mramor, buk, zlatý dub, orech
Doplnky: PVC krytka, rohové a priebežné spojky
Parapety vnútorné E - Hammer B zlatý dub Parapety vnútorné E - Hammer D Berkiefer Parapety vnútorné E - Hammer D Magagon Parapety vnútorné E - Hammer D Douglas
E - Hammer zlatý dub E - Hammer berkiefer E - Hammer magagon E - Hammer douglas
Parapety vnútorné E - Hammer B orech Parapety vnútorné E - Hammer D Eiche Dunkel 2 Parapety vnútorné E - Hammer D Magagoni Parapety vnútorné E - Hammer B buk
E - Hammer orech E - Hammer eiche dunkel E - Hammer magagoni E - Hammer buk
Parapety vnútorné E - Hammer D oregon Parapety vnútorné E - Hammer E Mramor Parapety vnútorné E - Hammer U Biela
E - Hammer oregon E - Hammer mramor E - Hammer magagoni

Parapety A - Rehau

Parapety triedy A sú ideálnym doplnkom ku všetkým okenným systémom. Parapety triedy A sú koncipované tak, aby boli ?o najmenej náro?né na údržbu. Sú ideálne do novostavieb, ale aj k renovovaným starším budovám. Robustný charakter parapetu zabezpe?uje vysokú tvarovú stálos? parapetu.

Výhody parapetov A - Rehau

 • povrchová CPL vrstva je odolná proti poškriabaniu
 • horúcim predmetom
 • cigaretám
 • slne?nému a tepelnému žiareniu

Technické parametre A - Rehau

Rozmery: 150 - 600 mm
Váha: > 10 kg/ m
Povrch: CPL fólia
Farebnos?: biela, mramor, buk, zlatý dub
Doplnky: PVC krytka, rohové a priebežné spojky
Parapety vnútorné A - Rehau Buk Parapety vnútorné A - Rehau Zlatý dub Parapety vnútorné A - Rehau Mramor Parapety vnútorné A - Rehau B biela
A - Rehau Buk A - Rehau zlatý dub A - Rehau mramor A - Rehau biela

Parapety S - Business

Parapety vnútorné S - Business

Parapet triedy B pod názvom BUSINESS je ?alší parapet novej generácie, kde jednou z predností je HPVC ( hardpolyvinylchlorid ) povrchová úprava, ktorá je odolná vo?i vode. Parapet BUSINESS je ur?ený pre masívne použitie. Jeho najvä?šou výhodou je ve?mi zaujímavá cena oproti kvalitnému prevedeniu. Ve?kou prednos?ou je hrúbka vrchnej steny, ktorá dodáva parapetu patri?nú pevnos? a povrchovú rovinnos?.

Výhody parapetov S - Business

 • povrchová PVC fólia je odolná proti slne?nému a tepelnému žiareniu
 • povrchová PVC fólia je odolná proti vode
 • výhodná cena

Parapety D - Diadal

Parapety vnútorné D - Diadal

Parapety triedy C sa vyzna?ujú svojou nízkou hmotnos?ou a zárove? aj vysokou pevnos?ou. ?alšou kladnou vlastnos?ou tohto parapetu je jeho jednoduchá údržba zabezpe?ená v?aka hladkému povrchu a v neposlednom rade, taktiež jeho skuto?ne zaujímavá cena.

Výhody parapetov D - Diadal

 • povrch parapetu je totožný s povrchom bieleho plastového okna
 • povrch je farebne stály
 • vhodný i pre použitie do exteriéru

Technické parametre D - Diadal

Rozmery: 150 - 400 mm
Váha: > 9 kg/ m
Povrch: prefarbený v hmote
Farebnos?: biela
Doplnky: PVC krytka

Parapety WE - Werzalit

Parapety WERZALIT svojou unikátnou konštrukciou uspokoja aj najnáro?nejšie požiadavky každého užívate?a. Na výrobu týchto parapetov sa používa najkvalitnejší materiál (zdravé dreviny bez použitia kontaminovaných látok) a vlákna sú stla?ené pod vysokým tlakom ~800 kg/qm (HDF-kvalita), ?ím sa zvyšuje hustota materiálu a následne aj odolnos? vo?i ohybu a vlhkosti.

Výhody parapetov WE - Werzalit

 • odolnos? vo?i mechanickému poškodeniu
 • odolnos? vo?i vysokým teplotám
 • odolnos? vo?i vlhkosti a všetkým v domácnosti používaným kyselinám
 • odolnos? povrchu pri kontakte s rozpáleným predmetom bez vidite?ných stôp poškodenia povrchu

Technické parametre WE - Werzalit

Rozmery: 150 - 600 mm
Povrch: CPL fólia
Farebnos?: biela, mramor, svetlý dub, zlatý dub
Doplnky: PVC krytka, laminácia
Parapety vnútorné WE - Werzalit Goldene Eiche Parapety vnútorné WE - Werzalit Eiche Hell Parapety vnútorné WE - Werzalit Carrara Parapety vnútorné WE - Werzalit Weiss
WE - Werzalit goldene eiche WE - Werzalit eiche hell WE - Werzalit carrara WE - Werzalit weiss

Parapety M - Massive

Korpus vnútorných drevotrieskových parapetov je vyrobený z vysoko kvalitnej drevotriesky so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni. Tieto prísady zaru?ujú vo výrobku ako celku vysokú odolnos? vo?i vlhkosti a zhodnocujú vysokú úžitkovú hodnotu výrobku. Boky parapetov môžu by? na želanie zákazníka zažehlené (nalaminované), alebo ukon?ené plastovou krytkou.

Výhody parapetov M - Massive

 • odolnos? proti poškriabaniu
 • odolnos? proti domácim chemikáliám
 • svetlostálos?
 • ?ahká údržba

Technické parametre M - Massive

Rozmery: 150 - 600 mm
Povrch: vrchná fólia Sprela Cart®
Farebnos?: biela, mramor, buk, ?ereš?a, pi?o, dub,aluminium, medový onyx
Doplnky: PVC krytka, laminácia
Parapety vnútorné M - Massive zlatý dub Parapety vnútorné M - Massive Eiche Natur Parapety vnútorné M - Massive Kirsche Parapety vnútorné M - Massive Buche
M - Massive zlatý dub M - Massive eiche natur M - Massive Kirsche M - Massive Buche
Parapety vnútorné M - Massive Eiche Dunkel Parapety vnútorné M - Massive Aluminium Parapety vnútorné M - Massive Weiss Parapety vnútorné M - Massive Carrara
M - Massive eiche dunkel M - Massive aluminium M - massive weiss M - Massive carrara

Doplnky k vnútorným parapetom

Plastové krytky sú v obojnosom prevedení, vždy v príslušnej farbe parapetu. Krytka je pre jednoduchos? úpravy vybavená z vnútornej strany ?íselníkom. Laminácia je profesionálna úprava drevotrieskových parapetov v dekore zodpovedajúcemu parapetu.

HAMMER, REHAU BUSINESS WERZALIT MASSIVE
Plastové krytky biela, buk, zl. dub, orech biela biela, svetlý dub, zlatý dub zlatý dub, ?ereš?a
Laminácia - - biela, mramor, svetlý dub, zlatý dub biela, mramor, buk, ?erešna
Priebežne spojky biela biela - -
Rohové spojky 90oC, 135oC, 150oC, 180oC biela biela - -

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


plastové okná-10
plastové okná-7
plastové okná-20
novostavby-34
plastové okná-1
plastové dvere-2

Základné kontakty

MontPlast SK s.r.o.

SNP 34, 940 01 Nové Zámky
mobil: 0908 161 416
tel/fax: 035 / 64 20 166
všetky kontakty...
Aneko Partneri