Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character

Vonkajie plastov dvere

5 komorov systm

Ke? hluk zostva vonku a teplo vntri - K??OM OVLDAN 3-STRELKOV ZMOK

Plastove dvere profil dnu otvaravy

Pri bene pouvanch zmkoch s dvere zatvoren zv?a len prostrednctvom strelky. Prtlak dvernho krdla tak nie je optimlne zabezpe?en. U zmkov MACO Z-TF dop??aj sriovo montovan dvern strelku dve prdavn multifunk?n strelky, ktorch psobenm sa dosahuje optimlny a stly prtlak po celej vke dver. Hne? po zatvoren dver je krdlo bezpe?ne a spo?ahlivo, bez dodato?nho uzamykania fixovan a v troch bodoch. Prdavn zabezpe?enie ponkaj dva i.S. ?apy a masvna zpadka. Krdlo dver je tak zatvoren a v iestich bodoch.

 • Permanentn prtlak po celej vke dver
 • Funk?nos? bez kompromisov

Multifunk?n strelky

 • Spolu s dvomi i.S. bezpe?nostnmi val?ekovmi ?apmi dop??aj stredn zmkov strelku a zpadku. Integrovan poistka protitlaku na multifunk?nch strelkch brni sptnmu stla?eniu.
 • Z energetickho h?adiska zais?uj dve multifunk?n strelky spolu v spojen so sriovo montovanou zmkovou strelkou omnoho lepie tesnenie a z toho vyplvajcu vyiu ochranu proti hluku a lepie tepelno izola?n vlastnosti.
Plastove dvere val?ekov ?apy

i.S. bezpe?nostn val?ekov ?apy

 • i.S. bezpe?nostn val?ekov ?ap sa automaticky nastav medzere vo falci 10 14 mm.
 • Dva bezpe?nostn val?ekov ?apy, nastavite?n +/- 1 mm, zais?uj plynul a ?ahko regulovate?n prtlak. Istia dosah zpadky, ktor zapad do hlavnho dvernho uzveru z masvneho oce?ovho plechu, ?m sa vrazne zvyuje bezpe?nostn potencil zmku Z-TF.

Uzvery pre plast
Uzvery pre plastov dvere

Ploch tulpy

 • F-16 mm, F-20 mm, F-24 mm

Program uzverov

 • sria ZA pre plastov profily
 • sria U - profil pre plastov profily
 • uzvery pre drevo

Uzverov lity pre plastov profily

 • z masvnych oce?ovch U - profilov
 • chrnia a podopieraj dvern rm po celej jeho vke
 • v prp. vlmania obmedzuj pouitie nradia
 • skrutkovanie uzverov priamo do vstuhy rmovho profilu

K?ukov a multifunk?n strelky

 • hladko zapadn do hlavnho dvernho uzveru, ako aj do uzveru strelky, v?aka ?omu je zatvranie dver jednoduch a tich
 • obojstranne pouite?n: monos? osadenia v?avo a vpravo, logistickm prnosom je zredukovanie skladu

Vhody pre objekty

 • kompatibiln so tandardnm elektrickm vrtnikom
 • otvranie vchodovch dver stla?enm tla?idla pohodlne z kadho bytu

Naa ponuka

Katalg produktov

Vyiadajte si cenu plastovch okien

Z fotogalrie


plastov okn-8
plastov okn-3
plastov okn-14
plastov okn-25
plastov okn-18
plastov dvere-25

Zkladn kontakty

MontPlast SK s.r.o.

SNP 34, 940 01 Nov Zmky
mobil: 0908 161 416
tel/fax: 035 / 64 20 166
vetky kontakty...
Aneko Partneri